Mobile version coming soon
Ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд нэмж гаргалаа
Буцах
2017 оны 05 сарын 19 өдөр

“МИК ОССК” ХХК-ийн охин компани болох “МИК АКТИВ АРВАН ХОЁР ТЗК” ХХК-д хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос олгоод байсан юм.

Тэгвэл 2017 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр  зохицуулагч байгууллагын зөвшөөрлийн дагуу “МИК АКТИВ АРВАН ХОЁР ТЗК” ХХК 262 гаруй тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд / ИЗББ/-ыг гаргалаа.

ИЗББ-ийн төрөл

ТЗК 12 - ийн дүн /төгрөгөөр/
Давуу эрхтэй ИЗББ 236,200,500,000.00
Энгийн ИЗББ 26,244,400,000.00
НИЙТ 262,444,900,000.00

 

ИЗББ-ийг ийнхүү гаргаснаар энэ төрлийн зээл олголтыг үргэлжлүүлэх, санхүүжилт үүсэх, олгосон зээлийн эргэн төлөлтөөр дахин санхүүжүүлэх боломж бүрдэж байна. 

“МИК ОССК” ХХК нь төрөөс хэрэгжүүлж байгаа орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлийг багцлан, хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах зорилго бүхий тусгай зориулалтын арван нэгэн компанийг үүсгэн байгуулаад байсан бол нэмж нэг тусгай зориулалтын компани байгуулснаар нийт 12 компанитай болоод байна.