Mobile version coming soon
Онцлох гол үзүүлэлтүүд
Онцлох гол үзүүлэлтүүд

Компанийн түүх

2006 онд арилжааны 10 банкны хувь эзэмшилтэйгээр  байгуулагдсан.

Албан ёсны хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот 14210, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, 13-р хороолол, Энхтайваны өргөн чөлөө 19, Худалдаа Хөгжлийн Банкны байр 10-р давхар

Ажиллагсдын тоо (Үндсэн)

 79

Гүйцэтгэх захирал

Б. Гантулга  

Үнэт цаас арилжиж буй зах зээл

 Хаалттай хүрээнд

Бүтээгдэхүүний төрөл

 ИЗББ (Ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд)

Хууль эрхзүйн орчин

 

Монгол Улсын хууль

 • Иргэний хууль;
 • Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль;
 • Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль;
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хууль;
 • Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хууль;
 • Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль;

 

 Журам

 • Монголбанкнаас баталсан “Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн журам”;
 • Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан “Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах, бүртгэх, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай журам”;
 • Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны багцыг тусгай тэмдэглэл хийж, бүртгэх журам;
 • УБЕГ-аас баталсан бүртгэл хөтлөх дотоод журмууд;
 • “МИК ОССК” ХХК-иас баталсан “Зээлийн хөрөнгө худалдан авах, үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааны багц журам”.

 

 Бусад баримт бичиг

 • Зээлийн хөрөнгө худалдах, худалдан авах гэрээнүүд;
 • Баталгаат үнэт цаасыг бүртгэх тухай Санхүүгийн зохицуулах хорооны шийдвэр;
 • Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгүүлсэн хөрөнгийн багц дахь үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт;

Нийгмийн ач холбогдол

 

 

 • Монгол Улсын хүн амыг орон сууцаар хангах;
 • Цаашид орчин үеийн хот байгуулалтыг эрчимжүүлэх;
 • Урт хугацаат санхүүжилтийн тогтолцоог бий болгох;
 • Орон сууцны зээлд хамрагдахын тулд иргэн татвар төлдөг байх, хугацаа хэтэрсэн зээлгүй байх, шүүхээр шийдвэрлэх өр төлбөргүй байх;
 • Энэ нь  зээлдэгч иргэдийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, тогтвортой ажил орлоготой байх үндэс суурийг тавих;
 • Малчин айл өрх, иргэд орон нутагт баригдаж, ашиглалтанд орсон амины орон сууцнаас 8 хувийн зээлд хамрагдах боломжтой болох;

 

Орон сууцны зах зээлд үзүүлсэн нөлөө  (2017 оны 4 улирал)

Нийт гаргасан ИЗББ-ийн хэмжээ (мянган  төг.)

3,069,812,000

Нийт гаргасан ИЗББ-ийн зээлдэгчдийн  тоо

55,397

Нийт баталгаа болж буй зээлийн  хөрөнгийн хэмжээ (мянган төг.)

  2,518,132,430.60

Шинээр санхүүжүүлсэн (мянган төг.)

2,119,066.24

Дахин санхүүжүүлсэн (мянган төг.)

399,066.19

Зээлийн чанар (2017 оны 4 улирал)

Хугацаа хэтэрсэн зээлийн хэмжээ

    6.69%

Чанаргүй зээлийн хэмжээ

   1.13%

Хөдөө орон нутгийн зээлийн хэмжээ,  зээлдэгчдийн тоо

   12,424

УБ хотод олгосон зээлийн хэмжээ зээлдэгчдийн тоо

   42,973

  Санхүүгийн харьцааны үзүүлэлтүүд  (2017 оны 4 улирал)

Нийт хөрөнгийн өгөөж (%)

2.49

Санхүүгийн хөшүүрэг 

17.01

Өөрийн хөрөнгийн өгөөж (%)

42.37

Нэгж хувьцааны дансны үнэ (төг)

7958.94

Нэгж хувьцааны ногдох ашиг (төг) 

3068.36