Mobile version coming soon
Ипотекийн зээлд хамрагдсан иргэдийн судалгаа

CMS Цэс Мэдээ ангилал Бонд гаргагч Тайлан Нүүр слайд Нүүр линк Баннер Судалгаа Feedback RssPost Admin admin logout Контент нэмэх Буцах Нэр Нэр (EN) Нийтлэх хугацаа « яг одооноос нийтлэх Хаах хугацаа Цэс Нэмэх Товч агуулга (500с хэтрэхгүй) Товч агуулга EN (500с хэтрэхгүй) « delete image Зураг Choose File өргөн (<=1000), өндөр (<=1000) Монгол Default vers Source StylesFormatFontSize

2017 оны 9 дүгээр сарын 30-ны байдлаар

Нэгдсэн хөрөнгийн багц дахь үндсэн зээлдэгчийн нас

Үндсэн зээлдэгчийн  нас

Зээлийн тоо

Нийт дансдад эзлэх хувь (%)

Зээлийн өрийн үлдэгдэл (сая төг.)

Нийт өрийн үлдэгдэлд эзлэх хувь (%)

≤ 25

200

0,38%

10,348.39

0.43%

25 < ҮЗН ≤ 30

7,608

14.28%

373,718.27

15.58%

30 < ҮЗН ≤ 35

14,121

26.51%

675,299.28

28.15%

35 < ҮЗН ≤ 40

10,878

20.42%

508,529.12

21.20%

40 < ҮЗН ≤ 45

8,223

15.44%

371,091.20

15.47%

45 < ҮЗН ≤ 50

5,771

10.84%

240,079.39

10.01%

50 < ҮЗН ≤ 55

4,103

7.7%

145,382.54

6.06%

55 < ҮЗН ≤ 60

1,848

3.47%

60,306.73

2.51%

>60

507

0.95%

14,113.56

0.59%

НИЙТ

53.259

100.00%

2.398,868.49

100.00%

 <ҮЗН> Үндсэн зээлдэгчийн нас

 

 

 

Нэгдсэн хөрөнгийн багцын хүйсийн ангилал

Хүйс

Зээлийн   тоо

Нийт дансдад эзлэх хувь (%)

Зээлийн өрийн үлдэгдэл (сая төг)

Нийт үлдэгдэлд эзлэх хувь (%)

Эрэгтэй

29,128

54.69%

1,340,026.95

55.86%

Эмэгтэй

24,131

45.31%

1,058,841.54

44.14%

Нийт:

53,259

100.00%

2,398,868.49

100.00%

 

 

 

Нэгдсэн хөрөнгийн багц худалдан авсан орон сууцны байршил (аймаг, хотоор)

Аймаг/Хот

Зээлийн тоо

Нийт дансдад эзлэх хувь (%)

Зээлийн өрийн үлдэгдэл (сая төг.)

Нийт өрийн үлдэгдэлд эзлэх хувь (%)

Улаанбаатар

41,212

77.38%

2,018,533.34

84.15%

Баян-Өлгий

212

0.40%

7,222.65

0.30%

Увс

462

0.87%

17,068.12

0.71%

Ховд

584

1.10%

17,462.86

0.73%

Завхан

106

0.20%

2,907.87

0.12%

Говь-Алтай

317

0.60%

8,432.27

0.35%

Хөвсгөл

74

0.14%

2,950.50

0.12%

Архангай

284

0.53%

10,053.58

0.42%

Баянхонгор

784

1.47%

23,416.53

0.98%

Булган

47

0.09%

1,183.47

0.05%

Өвөрхангай

471

0.88%

15,104.36

0.63%

Өмнөговь

416

0.78%

13,834.59

0.58%

Дархан-Уул

2,357

4.43%

73,677.42

3.07%

Орхон

1,915

3.60%

67,971.09

2.83%

Төв

166

0.31%

4,189.87

0.17%

Дундговь

160

0.30%

4,446.55

0.19%

Дорноговь

1,235

2.32%

39,666.33

1.65%

Хэнтий

285

0.54%

9,142.09

0.38%

Сүхбаатар

318

0.60%

9,210.13

0.38%

Дорнод

925

1.74%

27,328.52

1.14%

Сэлэнгэ

723

1.36%

20,005.46

0.83%

Говьсүмбэр

206

0.39%

5,060.89

0.21%

Нийт

52,259

100.00%

2,398,868.49

100.00%

 

 

 

◢ Computer. width 700px (14" screen width 1024px) Phone vers Source StylesFormatFontSize ◢ Phone. width 320px (iPhone screen width 320px) English Default vers - English Source StylesFormatFontSize ◢ Computer. width 700px (14" screen width 1024px) Phone vers - English Source StylesFormatFontSize ◢ Phone. width 320px (iPhone screen width 320px) Нэмэх Буцах Server datetime: 2017-10-20 14:58 Asia/Ulaanbaatar