Mobile version coming soon
2017

2017 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр Нэйшнл Ньюс корпорейшн, Санхүүгийн зохицуулах хороотой хамтран “Bloomberg Finance Forum 2017”-г хамтран зохион байгуулж, ивээн тэтгэгчээр оролцов.

“МИК ОССК” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны 8 дугаар сарын 02-ны өдрийн 17/19 дугаар тогтоолоор компанийн бүтэц, зохион байгуулалтыг шинэчлэн батлав.

“МИК Холдинг” ХК ТУЗ-ийн тогтоолоор Бадамхатан овогтой Гантулгыг 2017 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн  “МИК Холдинг” ХК болон “МИК ОССК” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар тус тус томиллоо.

“МИК ОССК” ХХК нь Монгол Улсад анх удаа Олон улсын стандартын байгууллагаас батламжлагдсан мэдээллийн аюулгүй байдлын ISO/IEC 27001:2013” стандартын гэрчилгээ авлаа

2017 онд гаргасан Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас

“МИК Актив Арав ТЗК” ХХК, “МИК Актив Арван нэг ТЗК” ХХК-иуд 2 дугаар сарын 1-ний өдөр 163 тэрбум төгрөг. 5 дугаар сарын 17-ны өдөр “МИК Актив Арван Хоёр ТЗК” ХХК 262 гаруй тэрбум төгрөг. 2017 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр “МИК Актив Арван Гурав ТЗК” ХХК 179,2 тэрбум төгрөг.

2016

2016 оны International finance awards-ийн “Best issuer of RMBS Mongolia” 2016 шалгаруулалтын төрөлд “МИК ОССК” ХХК шилдгээр шалгарлаа.

2016 онд гаргасан Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас

“МИК Актив Найм ТЗК” ХХК  2016 оны 2 дугаар сарын 5-ны өдөр 186,3 тэрбум төгрөг, “МИК Актив Ес ТЗК” ХХК 2016 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдөр 106,1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргав.

2015

“МИК ОССК” ХХК нь Европын бизнесийн ассемблейн нэрэмжит “Best Enterprises” шагнал, Гүйцэтгэх захирал Д.Гантөгс “Manager of the Year” шагнал тус тус хүртэв.

Монголын Ипотекийн Корпораци өргөжиж “МИК Холдинг” ХК группын нэгдэл компани боллоо.

.

“МИК Холдинг” ХК нь Монголын хөрөнгийн бирж дээр нээлттэй хувьцаат компанийн бүртгэл хийлгэж, 2015 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр IPO хийн, 37,2 тэрбум төгрөг хөрөнгийн зах зээлээс босголоо.

2015 онд гаргасан Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас

“МИК Актив Дөрөв ТЗК” ХХК 01 сарын 30-нд 452,2 тэрбум төгрөг, “МИК Актив Тав ТЗК” ХХК 6 сарын 10-нд 294,3 тэрбум төгрөг, “МИК Актив Зургаа ТЗК” ХХК 8 сарын 21-нд 261,7 тэрбум төгрөг, “МИК Актив Долоо ТЗК” ХХК 12 сарын 11-нд өдөр 293,8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргав.

2014

Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газраас “МИК ОССК” ХХК-ийг “Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч тэргүүний байгууллага”-аар шалгаруулж, хүндэт өргөмжлөлөөр шагнав.

Лондон хотод төвтэй “CFI.co Awards”-аас 2014 оны Ази тивийн хөрөнгөөр баталгаажсан шилдэг үнэт цаас гаргагч компаниар “МИК ОССК” ХХК-ийг шалгаруулав.

2014 онд гаргасан Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас

“МИК Актив Хоёр ТЗК” ХХК 7 дугаар сарын 10-ны өдөр 222 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргав.   “МИК Актив Гурав ТЗК” ХХК 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр 324,5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргав.

2013

Хөгжлийн банк “МИК ОССК” ХХК-ийн хөрөнгө оруулагч болов.

“Bloomberg Аwards”-аас “МИК ОССК” ХХК-ийг 2013 оны Оны шилдэг амжилтанд хүрсэн байгууллагаар шалгаруулж, шагнал олгов.

“МИК Актив Нэг ТЗК” ХХК 2013 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр 322,9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргав.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны тогтоолоор “МИК ОССК” ХХК-ийн үүсгэн байгуулсан “МИК Актив Нэг” ХХК-д хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах тусгай зөвшөөрөл болон анхны ИЗББ гаргах зөвшөөрөл олгов.

Монголбанк болон БХБЯ хамтран “Барилгын салбарыг дэмжих, улмаар орон сууцны үнийг тогтворжуулах” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх санамж бичиг байгуулагдав.

“МИК ОССК” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас Дамдин овогтой Гантөгсийг Гүйцэтгэх захирлаар томилов.

Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй орон сууцны санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд Монголбанк, “МИК ОССК” ХХК болон арилжааны банкууд хамтран “Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн Ерөнхий гэрээ”-г байгуулав.

2012

Санхүүгийн зохицуулах хорооны шийдвэрээр МИК “Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах тусгай зөвшөөрөл” авч, “Орон сууцны санхүүжилтийн компани” болов.

2011

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос “Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагааны журам”-ыг батлав.

Ази, Номхон далайн орнуудын орон сууцны санхүүжилтийн холбоо болон Франкфуртын санхүү, менежментийн их сургуультай хамтран “Орон сууцны санхүүжилт” сэдэвт Ази, номхон далайн бүсийн чуулга уулзалт зохион байгуулав.

Монголын Ипотекийн Корпорацийн нэмж гаргасан хувьцааг банкууд худалдан авч, дүрмийн сангийн хэмжээг нэмж хөрөнгө оруулав.

“Хувийн хэвшлийн 10,000 айлын орон сууц” хөтөлбөрийн хүрээнд хамтран ажиллахаар Монголын барилгын үндэсний ассоциаци, Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, Монголын Ипотекийн Корпораци харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурав.

2010

Монголын Ипотекийн Корпораци ХБНГУ-ын Сэргээн босголт хөгжлийн банкны санхүүжилтээр Монгол Улсад хэрэгжиж байгаа “Монгол Улсын орон сууцны санхүүжилтийн зах зээлийг хөгжүүлэх” төслийн хүрээнд банкуудтай хамтран ажиллах уулзалт зохион байгуулав.

2009

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос Монголын Ипотекийн Корпорацийн анхны бонд гаргах хүсэлтийг бүртгэж, зөвшөөрөл өгөв.

Монголын Ипотекийн Корпорацийн оролцоотой хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсгээс танилцуулсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай” хуулийг УИХ-аас хэлэлцэн батлав.

2008

Германы сэргээн босголт хөгжлийн банк (KFW), Монгол Улсын Сангийн яамтай Монголын Ипотекийн Корпорацид техникийн туслалцаа үзүүлэх, хамтран ажиллах гэрээ байгуулав.

Монголын Ипотекийн Корпораци-тай хамтарч боловсруулсан “Ипотекийн зээлийн үйл ажиллагааны журам”-ыг Монголбанкнаас батлав.

Монголын Ипотекийн Корпораци IUHF /International Union of the Housing Finance/ олон улсын байгууллагад гишүүнээр элсэв.

2007

Монголын Ипотекийн Корпораци ХБНГУ-ын Сэргээн Босголт Зээлийн Банкны (KfW) зээлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр Сангийн Яам, Монголбанктай харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулав.

2006

Монголбанк болон арилжааны 10 банк