Mobile version coming soon
Арилжааны мэдээ

                                             

 "МИК Холдинг" ХК-ийн хувьцааны арилжааны мэдээ
Өмнөх өдрийн хаалтын ханш: 11,480.00
Нээлтийн ханш: 12,890.00
Хаалтын ханш:

13,000.00

Тухайн өдрийн VWAP: 12,990.00
Авах дээд үнэ: 10,100.00 x 1
Зарах доод үнэ: 13,530.00 x 15
Нийт хувьцааны тоо ширхэг: 20,709,320
Гаргасан хувьцааны тоо ширхэг: 20,709,320
Зарласан хувьцааны тоо ширхэг: 0
Өдрийн хязгаар: 12,890.00 - 13,000.00
Арилжигдсан ширхэг: 110
Арилжааны үнийн дүн: 1,428,900.00
Хэлцлийн тоо: 2
52 долоо хоног: 9,000.00 - 14,750.00
Зах зээлийн үнэлгээ: 238,742,993,600.00
ISIN: MN00MIK05421

Дэлгэрэнгүй 

Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж

Арилжигдсан түүх
Ханш Арилжигдсан
Дээд Доод Нээлт Хаалт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 11500 11400 11400 11480 10 114800 2019-04-25
2 11300 11300 11300 11300 10 113000 2019-04-24
3 10500 10500 10500 10500 18 189000 2019-04-18

Бусад арилжааны дэлгэрэнгүйг эндээс харна уу 

Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж