Mobile version coming soon
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал боллоо
Буцах
2019 оны 04 сарын 29 өдөр

“МИК Холдинг” ХК-ийн 2019 оны 3 дугаар сарын 18-ны  өдрийн ТУЗ-ийн хурлын 19/08 тоот шийдвэрийн дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2019 оны 4 дүгээр сарын 29-ний  өдөр хуралдлаа.

Хуралдаанд нийт хувьцаа эзэмшигчид 90 хувийн ирцтэй оролцож, компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, компанийн дүрмийн нэмэлт өөрчлөлт, ТУЗ-ийн зардлын төсвийг тус тус хэлэлцэж баталлаа.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарсан тогтоол:

  1. Хурлын тогтоол  дугаар 19/01
  2. Хурлын тогтоол  дугаар 19/02 
  3. Хурлын тогтоол  дугаар 19/03
  1.