Mobile version coming soon
“МИК Холдинг” ХК-ийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчийн бүтэц, хувь өөрчлөгдлөө
Буцах
2019 оны 01 сарын 02 өдөр

Капитал банкны эзэмшиж байсан “МИК Холдинг” ХК-ийн хувьцаа 356.110 ширхэг буюу 1.71  хувь  болж өөрчлөгдсөнөөр тус банк “МИК Холдинг” ХК-ийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцээс хасагдлаа.