Mobile version coming soon
"МИК Холдинг" ХК Монголын хөрөнгийн биржийн ТОП-20 индекст орлоо
Буцах
2018 оны 03 сарын 16 өдөр

Монголын хөрөнгийн биржийн “Үнэт цаасны үнийн индекс тооцох тухай журам” шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан ТОП 20 индексийг  бүрдүүлэх үнэт цааснуудыг дараах байдлаар сонгон шалгаруулсан бөгөөд I, II ангиллын индексийг тухайн ангиллыг бүрдүүлж байгаа үнэт цааснуудаар тооцохоор боллоо.

2017 оны үзүүлэлтээр ТОП-20 индексийн сагсыг шинэчлэхэд өмнөх сагсанд багтаж байсан 18 компани хэвээр үлдэж, “Багануур”, “Женко тур бюро” ХК-иуд хасагдаж шинээр “Мик холдинг” ХК, “Шивээ овоо” ХК-иуд нэмэгдэн шинэчилсэн сагсыг бүрдүүлж байна. 

Эх сурвалж: Монголын хөрөнгийн бирж